Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn" kontunuje prace Koła Terenowego "Modlitwa i Czyn" działającego przy Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach. Wspólnota "Modlitwa i Czyn" powstała w roku 1988 z inicjatywy młodych ludzi wywodzących się z Ruchu "MAITRI", (szczególnie Leonarda Paszka i pani Danuty Kwiatek), którzy jako jedni z pierwszych zaczęli organizować wakacyjne turnusy dla osób niepełnosprawnych. Były to "wakacje z Bogiem", podczas których wzajemnie odkrywano swoje światy: świat chorych, niepełnosprawnych i świat zdrowej młodzieży, dobrze się przy tym bawiąc.

Okazało się, że te światy wcale nie są takie różne. Bardzo szybko zrodziła się przyjaźń w początkującej wspólnocie, a po wyjazdach wakacyjnych postanowiono kontynuować nowe znajomości i utrzymywać kontakty też w ciągu roku, poprzez organizowanie spotkań integracyjnych w Domu Katechetycznym przy Parafii św. Anny w Zabrzu; wspólne uczestnictwo w Eucharystii, wyjścia do kina czy teatru, wyjazdy na wycieczki. Z czasem wspólnota zaczęła się powiększać, z roku na rok organizowano większą liczbę turnusów... Rozwój wspólnoty wymagał ram prawnych - w 1993 roku powstało stowarzyszenie Centrum Integracji Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach.

Kontynuowano spotkania integracyjne w Zabrzu, były wspólne wycieczki, organizowano potańcówki, spotkania przy kawusi.

Nie brakowało też spotkań o charakterze religijnym - 2 razy ciągu roku wspólnota przeżywała rekolekcje w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu - Biskupicach. A ludzi wciąż przybywało. Nie wystarczały już 2 turnusy, z roku na rok było ich coraz więcej. Nabierały bardziej "świeckiego" charakteru, dlatego w 1996 roku, wychodząc na przeciw potrzebom wspólnoty odbył się też turnus rekolekcyjny.

Los tak pokierował wydarzeniami, że zrodziła się potrzeba powstania Koła Terenowego "Modlitwa i Czyn", które od 2002 działało przy CIN. Koło kontynuowało działalność poprzez modlitwę i czyn coraz częściej myśleliśmy o usamodzielnieniu się prawnym. Z dniem 14.09.2004 Dekretem Księdza Biskupa Jana Wieczorka oraz 13.12.2004 Rejestracją w Krajowym Rejestrze Sadowym została zatwierdzono działalność Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn" w Zabrzu z siedzibą przy Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu - Biskupicach. Od tej pory wiele się zmieniło, jednak cel jest nadal taki sam - zintegrować dwa różne, ale jakże piękne światy - osób niepełnosprawnych i osób sprawych.