Skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

mgr ks. Henryk Bardosz - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Katarzyna Walke - WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Beata Kocjan - SKARBNIK ZARZĄDU

Sonia Burek - SEKRETARZ ZARZĄDU

mgr Beata Szewczyk - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Sikorski - CZŁONEK ZARZĄDU