Skład Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

Ewa Chmura - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Elżbieta Ostrowska - CZŁONEK KOMISJI 

Aniela Kopiec - CZŁONEK KOMISJI